MCG

Profile Economy gooseneck section, chrome.

  • MCG08: 8″ Gooseneck
  • MCG12: 12″ Gooseneck
  • MCG20: 20″ Gooseneck